ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Date : 25 lipca 2022
POBIERZ INFORMACJĘ O ZŁOŻONYCH OFERTACH (PDF) POBIERZ PROTOKÓŁ (PDF)

 

W związku z realizacją przez PARAFIĘ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W HRUDZIE projektu pn. Termomodernizacja kościoła parafialnego w Hrudzie, gm. Biała Podlaska” (nr projektu: 846/2017 – dotacja), współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących następujących zadań:

1. Termomodernizacja elewacji (ocieplenie przegród zewnętrznych), instalacja odgromowa,
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
3.
Rekuperacja do 85% sprawności (wymiana instalacji wewnętrznych),
4.
Oświetlenie zewnętrzne LED.

Szczegółowe informacje oraz warunki złożenia oferty przedstawione zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została zamieszczona poniżej (pliki do pobrania).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie – wykaz robót

Załącznik nr 3: Oświadczenie – wykaz osób

Załącznik nr 4: Projekt umowy

Załącznik nr 5: Projekt architektoniczno – budowlany

@